ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
06 ต.ค. 2562   113 ครั้ง

โครงการสุหนัตหมู่ ณ. มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามมียะห์ (บ้านคลอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จัดทำสุหนัต(ขลิบอนามัย) ให้แก่เยาวชนมุสลิมภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการทำสุหนัต แก่ผู้ปกครองของเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมแพทย์มุสลิม การดำเนินงานในครั้งนี้จัดทำขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยทางคณะแพทย์ร่วมเดินทางมาทั้งหมดประมาณ 20 ท่าน เด็กที่เข้าร่วมโครงการสุหนัตหมู่ ทั้งหมด 60 คน